Αρχική

Το Δίκτυο Πόλεων (ΔΕΠΑΝ) περιλαμβάνει μια σειρά από Τοπικούς Φορείς της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών και την επίτευξη του οράματος κάθε μέλους του για τοπική ανάπτυξη και ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό το ΔΕΠΑΝ τηρεί Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών στις εξής κατηγορίες:

  • Αξιολογητών και Ελεγκτών
  • Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών
  • Μελετητών
  • Εργοληπτών